Velkommen til Krajbjerg Vandværks hjemmeside.

Ved klik på fotografiet kommer du til fotogalleriet.

Til vandforbrugerene. Vi har de sidste 14 dage haft et ekstra stort vandforbrug ,vil i venligst tjekke jeres vandmåler. Krajbjerg  den 14-03-2019.
 
 
Krajbjerg Vandværks hjemmeside er et tilbud til forbrugerne indenfor vort forsyningsområde samt andre interesserede om vort lokale vandværk.

Vor hjemmeside er etableret i samarbejde med Djurs Vand Erhverv A/S.
 
Vi har på hjemmesiden valgt at bringe et udvalg af ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde.
 
Vi har den 01-03-2013 lavet aftale med Djurs Vand om administativ assistance alt vedrørende flytning og faktura.

Kontaktperson:
Lone K. Møller tlf.87 52 72 00 eller mail: 
Lkm@djursvand.dk

Årsrapport og takstblad findes under
"INFORMATION".

Ved klik på fotografiet kommer du til fotogalleriet.