Velkommen til Krajbjerg Vandværks hjemmeside.

Ved klik på fotografiet kommer du til fotogalleriet.

Krajbjerg Vandværks hjemmeside er et tilbud til forbrugerne indenfor vort forsyningsområde samt andre interesserede om vort lokale vandværk.

Vor hjemmeside er etableret i samarbejde med Djurs Vand Erhverv A/S.
 
Vi har på hjemmesiden valgt at bringe et udvalg af ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde.
 
Vi har den 01-03-2013 lavet aftale med Djurs Vand om administativ assistance alt vedrørende flytning og faktura.

Kontaktperson:
Lone K. Møller tlf.87 52 72 00 eller mail: 
Lkm@djursvand.dk

Årsrapport og takstblad findes under
"INFORMATION".

Ved klik på fotografiet kommer du til fotogalleriet.