Velkommen til Krajbjerg Vandværks hjemmeside.

Driftforstyrelser, planlagte og uplanlagte
 • 2021-06-28. Der er brud på ledningsnettet ud for Balshøje 2. Det forventes udbedret 2021-06-29 og der kan forekomme drift forstyrrelser i området.
 • 2021-06-07 nat/morgen, fejlstrømsrelæet er gået, tanken er tom ca.kl. 6. Jeg starter grundvandspumperne 6.25, 7.30 er der 2 bar tryk i nettet, omkring 8.00 forventes normal tryk i hele netværket.
 • 2021-02-26 kl 9:00 - 15:00 Lukket for vandet i Balle og Lindå. Da vi skal have fjernet en Brandhane.
 • 2021-02-24 kl 9:00 - 12:00 Lukket for vandet i Bendstrup området. Da vi skal have fjernet en Brandhane.
 • 2021-02-21 kl 9:00 - 12:00 Lukket for vandet på Tronkærvej, Nørholtvej og Sortevej, + Bendstrupvej 76. Da vi skal have fjernet Brandhanen ud for Tronkærvej 100.
 • 2021-02-01 omk 22:00 Tekniske problemer på vandværket , løst 23:25, (kompressor tager relæet, vi skal have en ny kompressor).
 • 2021-01-10 18:59 Tekniske problemer på vandværket, løst 21:25, (Strøm til kompressor).
Generalforsamlingen genindkaldelse NYT
 

2021-09-09 Torsdag kl. 19:00 i Krajbjerg forsamlingshus, (Opslag 2021-07-15)
Annonce i Lokalavisen Århus Nord og Adresseavisen Syddjurs Onsdag 2021-08-25.
Dagorden for Generalforsamling kan ses her
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, kontakt her.  
Vil du bidrage til vandværket som suppleant, bestyrelses medlem eller andet så kontakt venligst formanden, her. 

2021-02-27 Information

 • Regnskab kan findes under (Information - Regnskab)
 • Takstblad kan findes under (Information - Takstblad)
 • Beretning kan findes under (Information - Generalforsamling)

2021-02-21 GENERALFORSAMLINGEN ER AFLYST
Generalforsamlingen planlagt kl. 19:00 Torsdag den 25-Februar-2021 er aflyst pga af forsamlings forbuddet.Vi regner med at afholde Generalforsamlingen til efteråret når alle har haft mulighed for at blive vaccineret for corona.
På gensyn, Bestyrelsen

2021-01-30 Re: Generalforsamling!
https://www.danskevv.dk/corona-info-til-vandvaerker/generalforsamlinger-i-en-corona-tid/

2020-December
Indkaldelse til Generalforsamling
Sted: Krajbjerg Forsamlingshus
Tid: kl. 19:00 Torsdag den 25-Februar-2021
Da Corona stadig er iblandt os så følg venligst de anbefalinger der er gældende på dagen, se følgende link. https://coronasmitte.dk/regler
Indrykning: 10-02-2021 i Lokalavisen Nord og Adresseavisen Syddjurs

Århus kommune nedlægger brandhaner
Dette kommer til at påvirke vandforsyning tæt på disse brandhaner. Følgende brandhaner fjernes i løbet af de næste måneder November-December-Januar-Februar.
 • Lindå Møllevej 12
 • Balle Skovvej 1
 • Tronkærvej 100
 • Clemensvej 7
 • Korsvej 2
Et par dage før brandhanen fjernes kommer der et skilt op. Udskiftningen vil foregå i tidsrummet 9 -15, typisk kortere tid. I denne periode vi der ikke være vand.
Hvis du har detaljerede spørgsmål så kontakt venligst 
Lindaa-Balle Maskinstation på 86 99 97 00

 

Hjemmesiden
 • Krajbjerg Vandværks hjemmeside er et tilbud til forbrugerne indenfor vort forsyningsområde samt andre interesserede om vort lokale vandværk.
 • Vor hjemmeside er etableret i samarbejde med Djurs Vand Erhverv A/S.
 • ​Vi har på hjemmesiden valgt at bringe et udvalg af ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde.
 •  Vi har den 01-03-2013 lavet aftale med Djurs Vand om administativ assistance alt vedrørende flytning og faktura.
 •  Kontaktperson: Lone K. Møller tlf.87 52 72 00 eller mail: Lkm@djursvand.dk

Ved klik på fotografiet kommer du til fotogalleriet.

Årsrapport og takstblad findes under
"INFORMATION".

Ved klik på fotografiet kommer du til fotogalleriet.