Velkommen til Krajbjerg Vandværks hjemmeside.

Generalforsamling 2023.

Den årlige generalforsamling i Krajbjerg Vandværk afholdes:

Onsdag den 22 februar kl. 19.00 i Krajbjerg Forsamlingshus.

 

Dagsorden er følgende: 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab 2022 og budget 2023
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  På valg er: Palle Sørensen, Flemming Fæster Sørensen og Peter Zeidler.

             Peter Zeidler ønsker ikke genvalg

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen (2 personer) 
 2. Valg af revisor / billagskontrollant (1 person), Djursvand laver regnskabet.
 3. Indkomne forslag, (Skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen) 
 4. Eventuelt

 

Driftforstyrelser, planlagte og uplanlagte

 • 14. februar 2024: Vores udpumpede vandmængde er er steget markant. Forbrugerne bedes kontrolere brud og vandspil på jeres ejendom. Desuden bedes I melde, hvis i konstatere, der kommer vand op af jorden fra vandledninger. 
 • 16.10-2022: Kl. 15.30 Brud udbedret og vandforsyning genetableret.
 • 16-10-2022: Kl. 13.45 Ledningsbrud i Krajbjerg. Der er derfor lukket for vandet i Krajbjerg by og på Balsmark indtil bruddet er udbedret.
 • 14-10-2022: Kl. 09.00 Ledningsbrud ved Sønderholmvej 17, Krajbjerg skal udbedres og der lukkes for vandet i Krajbjerg by og på Balsmark. Det forventes, at der åbnes for vandet igen kl. 14.00.
 • 2021-12-22. Krajbjerg vandværk kører igen men kun fra boring 2
 • 2021-11-20. Kl. 15:30. Misfarvet vand skyldes at der er skyllet filter sand ud i vandet, hvilket er ufarligt. Vi lukker Krajbjerg vandværk om en halv time når vi får startet nødforsyningen fra Hårup. På mandag/tirsdag får vi renset filteret så vi kan starte den ene boring op igen. Vi har mistanke om at boring et er faldet sammen og at vi ikke kan bruge den mere.
 • 2021-11-20. Misfarvet vand observeret i Krajbjerg by. Ca. kl 11.00. Djursvand er kontaktet og ser på det.
 • 2021-06-28. Der er brud på ledningsnettet ud for Balshøje 2. Det forventes udbedret 2021-06-29 og der kan forekomme drift forstyrrelser i området.
 • 2021-06-07 nat/morgen, fejlstrømsrelæet er gået, tanken er tom ca.kl. 6. Jeg starter grundvandspumperne 6.25, 7.30 er der 2 bar tryk i nettet, omkring 8.00 forventes normal tryk i hele netværket.
 • 2021-02-26 kl 9:00 - 15:00 Lukket for vandet i Balle og Lindå. Da vi skal have fjernet en Brandhane.
 • 2021-02-24 kl 9:00 - 12:00 Lukket for vandet i Bendstrup området. Da vi skal have fjernet en Brandhane.
 • 2021-02-21 kl 9:00 - 12:00 Lukket for vandet på Tronkærvej, Nørholtvej og Sortevej, + Bendstrupvej 76. Da vi skal have fjernet Brandhanen ud for Tronkærvej 100.
 • 2021-02-01 omk 22:00 Tekniske problemer på vandværket , løst 23:25, (kompressor tager relæet, vi skal have en ny kompressor).
 • 2021-01-10 18:59 Tekniske problemer på vandværket, løst 21:25, (Strøm til kompressor).

Hjemmesiden, (Flytning og Faktura)

 • Krajbjerg Vandværks hjemmeside er et tilbud til forbrugerne indenfor vort forsyningsområde samt andre interesserede om vort lokale vandværk.
 • Vor hjemmeside er etableret i samarbejde med Djurs Vand Erhverv A/S.
 • ​Vi har på hjemmesiden valgt at bringe et udvalg af ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde.
 •  Vi har den 01-03-2013 lavet aftale med Djurs Vand om administrativ assistance alt vedrørende flytning og faktura.
 • Djurs Vand kan kontaktes på tlf. 87 52 72 00 eller mail: info@djursvand.dk

Ved klik på fotografiet kommer du til fotogalleriet.

Årsrapport og takstblad findes under
"INFORMATION".

Ved klik på fotografiet kommer du til fotogalleriet.