Links

Krajbjerg Vandværk samarbejder med: Djurs Vand

Vandværksforeninger:

Love og bekendtgørelser om vandforsyning:

Gå til Djurs Vands regelsamling om vandforsyning