Vandværkets historie

Da der på vor egn var mange som manglede vand og på grund af den store dybde til grundvandet ikke kunne etablere selvstændige boringer, blev det i 1972 besluttet at gå sammen om at oprette et vandværk med forsyningsnet.

Det skulle vise sig at være en klog beslutning for i dag leverer vandværket dejligt drikkevand til 173 forbrugere med en årlig udpumpning på 58.000 m3.

For at forbedre kommunikationen med værkets forbrugere etablerede vandværket denne hjemmeside i 2013, ligesom der blev indgået aftale med Djurs Vand Erhverv A/S om diverse former for servicering til lettelse af administrationen.