Klageadgang

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for:

Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen,
Carl Jacobsens Vej 35, 
2500 Valby.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation.

Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales.

Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400,- kr.

Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. forstørrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.